Siz dost kalın, biz yönetelim
  • Bizi Arayın +90 (531) 834 40 69
  • Karamanlı mahallesi, Mutlu Sokak No : 14 A-21 (Özdiyaliz Karşısı)
İletişim Bilgileri
  • Karamanlı mahallesi, Mutlu Sokak No : 14 A-21 (Özdiyaliz Karşısı)
  • (+90 (531) 834 40 69
  • boluyabantemizlik@gmail.com
  • +90 (531) 834 40 69
Apartman Yönetmeliği

Apartman Yönetmeliği

APARTMAN KURALLARI Apartmanda komşuluk ilişkisini güçlendirecek zedelemeyecek şekilde belirlenen apartman kuralları oldukça merak edilen konular arasında yer edinmiştir. Komşularınızın çıkardığı gürültüden rahatsız oluyorsanız, sizler komşularınıza rahatsızlık veriyorsanız dikkat! Zira apartman kurallarının ihlal edilmesi durumda Kabahatler Kanunu hükümlerine göre gürültü yapan komşuya gürültü ve rahatsız etme olmak üzere iki ayrı idari para cezası 2021 yılında 204 TL olarak uygulanır. Yani şikayet durumunda gürültü yapan kişiye toplamda 408 TL idari para cezası uygulanabilir. a) Gürültü Yönetmeliği 1. Rahatsızlık verebilecek gürültülere neden olmaktan kaçının Özellikle de yasal olarak korunan gece saatleri (22 00 – 06 00) ve dinlenme saatleri (is günleri 06 00 – 07 00 ve 20 00 – 22 00 ve genel olarak Pazar günleri ve tatil günleri) esnasında Öğlen, dinlenme zamanı 13 00 – 15 00 saatleri arası olarak belirlenmiştir. 2. Dairelerde müzik çalma süresi günde en fazla bir saat olup 20 00 – 09 00 ve 13 00 – 15 00 arasında yapılmamalıdır Bu kuralların dikkate alınması ve gerektiğinde komsulardan izin istemenin icap ettiği bilinmelidir Davul, elektronik gitar ve gayda vb yüksek sesli çalgılar, evde çalınabilecek türde enstrümanlardan olmayıp diğer apartman sakinlerinin haklarına riayet etmek adına apartman dairelerinde çalınmalarına izin verilememektedir. b) Apartman Temizliği 3. Ailenizle birlikte, apartmanı, tesisi ve diğer donatımları itinalı kullanarak tüm yasam alanımızın her daim bakımlı görünmesine katkıda bulunabilirsiniz. 4. Apartman temizliği için apartman sahibi genellikle bir temizlik şirketi görevlendirmektedir Temizlik üçüncü kişilere devredilmediyse veya başka şekilde çözülmediyse sırayla apartman sakinleri tarafından yapılmalıdır. Bina girişleri, koridorlar, bodrum ve donatımlar düzenli olarak temizlenmelidir. Lütfen her zaman uygun temizlik maddelerini kullanınız. Temizliğin talimatlara uygun olarak yapılması için belirtilen alanların düzenli olarak iyice havalandırılması gerekmektedir. 5. Size ayrılan tavan aralığı veya bodrum çöplük olarak değil, depo olarak kullanılmalı ve yine düzenli olarak temizlenmeli ve havalandırılmalıdır. Bodrum bölgesinin “nemli bir ortam” olduğu ve sadece kısıtlı süre stok tutmaya uygun olduğu açıkça belirtilmiştir. 6 Her türlü çöp, (kül, süprüntü, sise, teneke kutu, mutfak çöpü vs ) sadece öngörülen çöp bidonlarına dökülmelidir, tuvalet klozetine veya gidere boşaltılması kesinlikle yasaktır. Aynı şekilde yemek artıkları gibi maddeler hayvan beslemek için camdan atılmamalıdır. Örneğin, güvercinlerin bir apartmanı büyük ölçüde kirletebileceklerini ve yerde kalan yemek artıklarının sıçan ve diğer haşaratları çektiğini lütfen unutmayınız. 7 Özel çöpleri (büyük çöpler) büyük çöp toplama günü gelene kadar kilerinizde veya bodrumunuzda stoklamanız gerekmektedir. Ancak, yangına yol açabilecek veya kolay yanıcı eşyaları depolamayın ve her zaman, diğer konularla ilişkili olarak da yangın önleme talimatlarını dikkate alın Mobiletler de bu kapsamdadır, unutmayınız. c) Bina İçi Sorumluluk 8. Özellikle bisikletler, bebek arabaları veya oyuncaklar gibi büyük nesnelerin engel teşkil edebilecek şekilde bırakılmaması gerekmektedir Bu gibi eşyaları yürüyüş alanına, binanın merdivenlerine, koridora veya kiler ile bodrum koridoruna bırakmayınız. Toplu alanlar buna müsait değilse, böyle eşyalarınızı size kiralanan alanlara (daire, kiler veya tavan aralığı) bırakınız. 9 Lütfen, yabancıların binanıza girmelerine engel olunuz. Kiler, tavan aralığı ve avlu kapıları her zaman kapalı tutulmalıdır. Ayrıca merdiven dairesindeki, kilerdeki ve tavan aralığındaki pencereler geceleri, fırtınalı ve yağmurlu havalarda ve soğuk mevsimlerde (donun hasara neden olmasını önlemek için) kapalı tutulmalıdır. 10 Mevcut çamaşır yıkama ve kurutma mekânları veya diğer ortak alanlar tüm kiracılar tarafından aynı zamanda kullanılamamaktadır. Bunun için bir kullanım düzenlemesine uyulmalıdır. Komsularınızın kullanımına ve kendi kullanımınıza sürekli hazır olabilmeleri için tüm cihazları ve ekipmanları lütfen özenle kullanınız. Lütfen çamaşır kurutmak için geçerli olan kuralları da dikkate alınız. “Küçük çamaşırlarınızı” kurutmak için istisnai olarak ortak çamaşır kurutma mekanını kullanmayarak bunları balkonunuza asacak olursanız, çamaşırları lütfen balkon korkuluğunu asmayacak şekilde asınız. 11. Genel düzenlemeler ve güvenlik düzenlemeleri bağlamında aşağıdaki hususlara uyulması zorunludur: Tüm resmi talimatlar (özellikle de emniyet ve inzibat müdürlüğü tarafından belirlenenler) apartman düzenlemesinde yer almasa bile sakinler tarafından dikkate alınacaktır. Kilere, tavan aralığına ve benzeri mekanlara mum ile girilmemelidir. Yangınları önlemek amacıyla, paketleme malzemeleri, kâğıt ve gazete tomarları, yataklar, hasır çuvalları, büyük gıda stokları gibi kolay alev alan nesneler kilere ve tavan aralarına koyulmamalıdır. 12. Daire sahibi yapısal değişiklik yapma isteğinize açıktır ancak bu gibi değişiklikler daire sahibinin onayını gerektirmektedir. Daire sahibinden onay alındığı durumlarda aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekir: Nakliye ve hizmetlerden doğan masrafları kiracı karşılayacaktır. Alınan onaydan sonra yapılacak olan çalışmalar, teknik kurallara uygun olarak bir uzman tarafından yapılacaktır. Çalışmalardan doğan hasarlardan ve daha sonra bu çalışmaların etkisiyle meydana gelecek olan hasarlardan kiracı sorumludur. Kiracı, onaydan sonra daire sahibinden masraf tazmini, değer iyileştirmesi veya kira tenzilatı talep edemez. Daireyi boşaltırken – hangi nedenden ötürü olursa olsun – kiracı, masrafları karşılamak suretiyle daireyi eski haline getirecektir. Şartlara uyulmaması, bina veya sakinlerin tehlike altına girmesi, ev arkadaşlarının veya komşuların rahatsız edilmesi ya da herhangi başka şekilde anlaşmasızlıkların doğması durumunda onay iptal edilebilir. 13. Bu apartman kuralları sizinle imzalanan kira sözleşmesinin bir parçasıdır. Apartman görevlisinin görevlerinden biri, tüm sakinlerin huzuru için bu kurallara uyulmasına sağlamaktır. Lütfen sözleşmenize uygun davranarak, çeşitli sorumlulukları olan apartman görevlisine bu görevlerini yerine getirirken yardımcı olunuz. 14 Apartman kurallarına uyulmaması veya bunların dikkate alınmaması sonucunda doğan tüm hasarlardan ve ihbar zorunluluğuna uyulmamasından doğan tüm zararlardan apartman sakini sorumlu tutulacaktır.

Bizden Fiyat Almadan Karar Vermeyin!